मेरुलिंगच्या डोंगरात मुरले पाणी.. शेत पिकले सोन्यावाणी