विलगीकरणासाठी हॉटेल नगरपालिकेच्या स्वाधीन; महाबळेश्र्वरमध्ये नगरसेवकांचा पुढाकार