श्रीमंत संजीवराजे यांनी ऑक्सिजन प्लॅट रुग्णालयात केला स्थलांतरित