सहलीसाठी आलेल्या मुंबईच्या पर्यटकांवर पालिकेची कारवाई