रहिमतपुरात उभारलेल्या कक्षाची सुविधा कौतुकास्पद : प्रांताधिकारी सौ. ज्योती पाटील