कोरोना दक्षता कमिटीने मरगळ झटकून काम करावे : प्रांताधिकारी सौ. ज्योती पाटील