दि. १ मे पासून १८ वर्षांवरील सर्वांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे