आपल्या माणसांच्या आरोग्याची काळजी हीच आपली जबाबदारी; वर्धन ऍग्रो च्या वतीने भूषणगड येथे वस्तूंचे वाटप