करोना केअर सेंटरमध्ये जास्तीत जास्त सुविधा देणार : सभापती सरिता इंदलकर