सोळशी ग्रामपंचायत तर्फे कोरोना सर्वेक्षण पथकाला फेस शिल्ड, ऑक्सीमीटर, मास्क, हेंड ग्लोव्हज, सैनीटाईझर, टेंपरेचर गण या साहित्याचे वाटप