ग्रामपंचायत तासगाव चे कार्य कौतुकास्पद; सर्व सोयींनीयुक्त उभारले 30 बेडचे कोरोना विलगीकरण कक्ष