निसराळे-जावळवाडी दरम्यान वृक्षतोड; वनविभागाची कारवाई