विलगीकरण कक्षासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा : तहसीलदार समीर यादव