सुट्टीचा तसेच लॉकडाऊनचा उपयोग विद्यार्थ्यांनी ज्ञानवृध्दीसाठी करावा : प्राथमिक शिक्षणाधिकारी प्रभावती कोळेकर