खासगी लॅबचालक जपणार सामाजिक बांधिलकी; वाईच्या तहसीलदारांना संघटनेकडून ग्वाही