ग्रामपंचायत, दक्षता कमिटी रस्त्यावर; खटावमध्ये कोरोनाचा कहर, सदस्यांकडून ठिकठिकाणी खडा पहारा