सातारा जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक, तसेच जिल्हा पोलीस दलातील सर्व सहकाऱ्यांसमोर मी नतमस्तक होतो. सलाम आपल्या कार्याला, हो आपणच खरे कोरोना योद्धा...! आम्ही सातारकर आपले ऋणी आहोत ...!