शासनाने अधिग्रहित केलेल्या रुग्णालयांमध्ये महात्मा फुले जनरोग्य योजना सुरू करावी; रमेश उबाळे यांची मुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी