श्री सेवागिरी महाराज रथ जिर्णोद्धारासाठी श्री मुगुटराव जाधव व श्री चंद्रकांत जाधव यांच्याकडून ११ लाख ७५ हजार रुपयांची देणगी