पालकांनी शाळांवर विश्वास ठेवून आपल्या पाल्यांना शाळेमध्ये पाठवावे : शिक्षणाधिकारी राजेश क्षीरसागर