साताऱ्यात आणि ठाण्यात दोनदा मतदान करा, मंदा म्हात्रेंच्या आवाहनाने वाद