डिजिटल साक्षरसाठी सहभाग घ्यावा : मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत