येरळा नदीवरील पुलाची दुरुस्ती; वाहनचालकांमध्ये समाधान, मायणी औंध रस्त्यावरील खड्डे भरले