वणवा विझविण्यास सरसावले कास पठार समितीचे कर्मचारी; आग विझविणारे यंत्र व झाडाच्या डहाळांच्या मदतीने आणली आग आटोक्यात