इयत्ता चौथी व आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षेची पूर्व तयारीसाठी शैक्षणिक गुणवत्ता कार्यक्रम व अंतर्गत महात्मा फुले प्रज्ञाशोध परीक्षा उपक्रम राबविण्यात येणार : गटशिक्षण अधिकारी लक्ष्मणराव पिसे