वाचन प्रेरणा दिन सर्व शाळांमध्ये राबवा : मानसिंगराव जगदाळे