अनाथांना मदत करण्यात वेगळाच आत्मिक आनंद : गटविकास अधिकारी शरद मगर