जिल्हा रुग्णालयात सीटी स्कॅन सुविधा : जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अमोद गडीकर