वाई व पाटण तालुक्यातील धरण परिसरातील नागरिकांना सूचना