ग्रामपंचायत विकास आराखडा सक्षम करा : मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत