सातारा एज्युकेशन सोसायटीचे कार्य दीपस्तंभासारखे : प्राथमिक शिक्षणाधिकारी प्रभावती कोळेकर